Fotowoltaika Dofinansowanie

Poniżej zaprezentowane są dostępne formy finansowania instalacji OZE oraz instalacji proekologicznych ( np. pompy ciepła, rekuperacja.)
Mój Prąd

Program „Mój prąd” instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Założenia programu: 50% wartości instalacji max. 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji tylko dla osób fizycznych

Instalacje od 2 do 10kWp,  służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej.

Informacja: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły programu:  http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

Prosument II

Nabór wniosków na chwilę obecną wstrzymany.

Program Prosument 2. ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” szczegóły: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program realizowany jest przez BOŚ na podstawie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Finansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

w formie dotacji:

a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych,

b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych w formie kredytu preferencyjnego o oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku o okresie kredytowania do 15 lat

szczegółowe dane na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/

Czyste powietrze

Program ogólnopolski „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub  eliminacja emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzonych przez domy jednorodzinne do atmosfery.

Priorytetowym celem programu czyste powietrze jest wymiana starych pieców na nowoczesne, spełniające rygorystyczne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Założenia programu:

osoba fizyczna, która jest właścicielem (lub współwłaścicielem) domu jednorodzinnego a także osoby które budują nowy dom jednorodzinny (tylko do końca 2019 roku). W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli budynku.

Zapewnia częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji.

Max kwota dofinasowania 53 000zł- część to dotacja, a pozostała część to niskooprocentowana pożyczka ( okres spłaty do 15 lat) w zależności od dochodów na osobę od 15% do 90% bezzwrotnej dotacji.

W przypadku wysokich dochodów wnioskodawcy możliwość uzyskania dofinansowania jedynie w formie niskooprocentowanej pożyczki Zakres Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła. Docieplenie przegród budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wnioski należy składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwych dla usytuowania budynku.

Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Warto także zwrócić uwagę na Program priorytetowy Słonecznik, który realizowany będzie w latach 2018-2019 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Budżet na realizację programu wynosi 14 000 000 zł. Dofinansowanie przez WFOŚiGW w formie pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Więcej o programie można przeczytać tutaj.

Pożyczki bankowe

Warto także zapoznać się z nisko oprocentowanymi kredytami dostępnymi dla osób prywatnych, które proponują poszczególne banki.

Część z nich oferuje niskie oprocentowanie w ramach wcześniej opisanych projektów, inne banki tworzą własne oferty ekologiczne skierowane do konsumentów, którzy nie skorzystają z dotacji i dofinansowania, ale potrzebują gotówki na instalacje. Oferty te w dużej mierze są indywidualnie dopasowane do kredytobiorcy, a jednocześnie są na tyle atrakcyjne, żeby przekonać go do skorzystania z oferty banku bez konieczności oczekiwania na decyzję organów zajmujących się dofinansowaniem.

BOŚ

EKOpożyczka w promocji Pełnym oddechem na realizację działań antysmogowych dla obecnych i przyszłych Klientów PGNiG do 100.000 zł na m.in.:

– wymianę lub modernizację systemu ogrzewania

– termomodernizację domu i mieszkania – spłata do 10 lat                        

  atrakcyjne oprocentowanie:

– stałe: 3% w skali roku, dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy

– zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy niska prowizja przygotowawcza: 5% kwoty pożyczki możliwość złożenia wniosku przez internet, telefon oraz w oddziale Banku  

Fotowoltaika

Finansowanie EKO Kredytem PV to:

Zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych (nie dotyczy urządzeń, których nabycie było finansowane pożyczką z dofinansowaniem z WFOŚiGW/NFOŚiGW).

Kredyt udzielany do 100% kosztów inwestycji, w tym:

  1. kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
  2. prowizji przygotowawczej,
  3. składki ubezpieczenia instalacji i/lub nieruchomości.

o długi okres kredytowania – do 10 lat, o 4,5% prowizji, o marża kredytowa już od 2%, o kwota kredytu nawet do 75 000.00 PLN, o możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy, w przypadku kredytów spłacanych w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

Ulga podatkowa

Od dnia 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa, która umożliwia odliczenie od podatku kwoty wydanej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Szczegółowy wykaz takich przedsięwzięć określony jest w rozporządzeniu z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1

Dotacja szwedzka

Z nieoficjalnych informacji dotacja szwedzka ma być wznowiona w marcu 2020.

Dotacja dotyczy zakupu pomp NIBE

Poniżej założenia dotacji dotyczące roku 2019

Dotacja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy w okresie od 16.09 do

30.11.2019r. zamówią pompę ciepła i do 13.12.2019r. dokonają jej zakupu, za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Dodatkowo w trakcie trwania promocji, producent obniża cenę 5-letniej Gwarancji

Dodatkowej o 50%! Szczegółowe warunki Gwarancji Dodatkowej w obniżonej cenie znajdziesz na www.nibe.pl.

WYBIERZ INSTALATORA LUB DYSTRYBUTORA I SKORZYSTAJ Z DOTACJI;

Dotacja do powietrznych pomp ciepła NIBE SPLIT oraz NIBE F2040 wynosi 2000 zł.

Dotacja do powietrznych pomp ciepła NIBE F2120 wynosi 3000 zł.

Dotacja do pompy ciepła zwiększa się o 1000 zł przy zakupie rekuperatora NIBE ERS lub GV-HR.

Dotacja do pompy ciepła zwiększa się o 4000 zł przy zakupie zestawu fotowoltaicznego NIBE PV.

Dotacja do pompy ciepła zwiększa się o 5000 zł przy zakupie rekuperatora i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV.

Dodatkowo w trakcie trwania promocji, producent obniża cenę 5-letniej Gwarancji dodatkowej o 50%!

Szwedzką dotację można łączyć z ulga podatkową oraz wsparciem rządowym w ramach programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd.

Akcja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. oraz ewentualnymi rabatami oferowanymi przez firmy instalacyjne, w ofertach sporządzanych przed okresem trwania Szwedzkiej Dotacji

Śledź nas w social mediach

© 2020 All Rights Reserved DTM energy

Wykonanie: www.smart-agency.pl